WITAMY W SIECI 10.0

Profesjonalne rozwiązanie dla szybkiego szacowania

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
dr Miroszław Gdesz,
dr inż. Dariusz Konieczny,
dr inż. Cezary Kowalczyk.

Proponujemy Państwu pozycję książkową dotyczącą zagadnień z szeroko rozumianą służebnością publiczną. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr Mirosława Gdesza przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:

mgr Anna Milicka-Stojek,
dr inż. Cezary Kowalczyk,
dr inż. Dariusz Konieczny.

Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości.

standard służebności

Uwagi i wątpliwości Instytutu Infrastruktury Liniowej
co do zapisów zamieszczonych w projekcie
KRAJOWEGO STANDARDU WYCENY SPECJALISTYCZNEJ
wersja z 2 lutego 2015 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa