Warunki korzystania z aplikacji SIECI 10.0

 

I. Użytkownik

 1. Niniejsze „Warunki korzystania z aplikacji SIECI 10.0 (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu sluzebnosc- przesylu.pl" (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji SIECI 10.0.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze „Warunki korzystania z aplikacji SIECI 10.0" (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu sluzebnosc- przesylu.pl" (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji SIECI 10.0.
 2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu.
 3. Aplikacja SIECI 10.0 jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu sluzebnosc-przesylu.pl.

III. Zakres usług

 1. Aplikacja SIECI 10.0 - aplikacja generująca raporty będące wynikiem opracowania danych wprowadzonych w części opisowej (zakładka Nieruchomości).
 2. Aplikacja SIECI 10.0 pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem Instytutu Infrastruktury Liniowej, raportu z wyliczonym wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ustawa kodeks cywilny art. 224).
 3. Aplikacja SIECI 10.0 pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem Instytutu Infrastruktury Liniowej, raportu z wyliczonym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (ustawa kodeks cywilny art. 3052).
 4. Usługodawca może rozbudowywać aplikacje o inne możliwe do wygenerowania raporty, a ich udostępnienie nie wymaga zmiany niniejszych Warunków korzystania.
 5. Usługodawca zapewnia, że aplikacja umożliwia generowanie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 6. Aplikacja wykorzystuje procedury określania wysokości wynagrodzenia zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie www.sluzebnosc-przesylu.pl

IV. Użytkownicy

 1. Raport wysokości wynagrodzenia wygenerowane przez serwer Instytutu Infrastruktury Liniowej jest dokumentem wygenerowanym w sposób elektroniczny i może stanowić podstawę ubiegania się wynagrodzenie od właścicieli sieci.
 2. Instytut Infrastruktury Liniowej s.c. nie weryfikuje uprawnień użytkowników do sporządzania raportów i nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy wprowadzaniu danych do aplikacji przez Użytkownika.

V. Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji on-line umożliwiające prawidłowe stosowanie aplikacji to system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/VISTA, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z Internetem. Do stosowania aplikacji niezbędne jest zezwolenie (ustawić w programach chroniących komputer) na połączenia z serwerem obsługującym aplikację.

VI. Sposób korzystania z aplikacji

 1. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji wymaga rejestracji w serwisie prowadzonym przez Instytut Infrastruktury Liniowej s.c.
 2. Generowanie raportów jest możliwe przez Użytkowników posiadających jednostki rozliczeniowe zwane EUROSIECI lub posiadających wykupione konto czasowe.

Zakupu jednostek można dokonać po zalogowaniu na stworzonym przez siebie koncie, poprzez system płatności elektronicznych.

 1. Raport przygotowywany jest na serwerze w formacie pdf.

VII. Płatność

 1. Konto CZASOWE jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie raportów oraz korzystanie z usług dodanych przez określony czas, który wynosi 3 miesiące. Koszt nabycia dostępu czasowego na okres 3 m-c wynosi 1230 zł (1000 zł + VAT 23%). Aby uruchomić abonament czasowy należy przez zakładkę Portfel doładować konto na kwotę minimum 1230 zł a następnie przejść do zakładki Abonament i uruchomić dostęp czasowy.
 2. Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywowanego konta CZASOWEGO, płatność za wygenerowanie raportu jest szacowana każdorazowo przed wygenerowanie raportu i podawana do wiadomości na początku procesu wnoszenia opłaty. Rozliczenie dokonywane jest za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych EUROSIECI, które można nabyć za minimalną kwotę 123 zł (150 EUROSIECI kosztuje 123 zł).
 3. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta CZASOWEGO bądź zakupienia EUROSIECI za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych, prowadzonego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.
 4. Za każdy dokonany zakup konta CZASOWEGO na podstawi nabytych wcześniej EUROSIECI, Użytkownik otrzymuje fakturę w postaci pliku w formacie pdf. Plik dostępny jest po zalogowaniu do serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny.

VIII. Rejestracja i weryfikacja

 1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji SIECI 10.0 są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania Usługi, a także w celu dokonywania rozliczeń.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

        Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu:  POLITYKA PRYWATNOŚCI.

X. Inne dane

 1. Zgodnie z sekcją III (Zakres usług), dane opisowe dotyczące działek i sieci infrastruktury wprowadzone do systemu są zapamiętywane i przechowywane na serwerze przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać ww. dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa